Belijning en markering

Alle soorten belijning en markeringen uitgelegd

Overal om ons heen ontstaan gevaarlijke situaties. Niet alleen op de openbare weg, maar ook in en om uw bedrijf. Aanrijdbeveiliging Nederland verkleint de kans op ongelukken zoveel mogelijk. Dat doen wij onder andere door het aanbrengen van belijningen en markeringen voor de bescherming van personen, machines, bedrijfspanden en voertuigen.

In dit artikel geven we een indruk van de mogelijkheden die belijningen en markeringen met zich meebrengen.

Toepassing van belijning en markeringen

Overal waar structuur, overzicht en veiligheid van belang is, kan belijning toegepast worden. Aanrijdbeveiliging Nederland is gespecialiseerd in de onderstaande toepassingen.

Parkeerbelijning & markering

Parkeerbelijning zorgt voor overzicht op parkeerterreinen bij supermarkten, kantoorgebouwen, parkeergarages, winkelcentra en restaurants.

Bij een parkeerterrein is het van belang dat men weet waar wel en niet geparkeerd mag worden. Zo zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld nooduitgangen bereikbaar blijven en de doorstroom optimaal blijft.

Met kleuren of symbolen kunnen speciale parkeervakken aangeduid worden. Bijvoorbeeld voor mindervaliden of elektrische auto’s.

De juiste markeringen zorgen ervoor dat bezoekers weten welke kant ze op moeten en waar de uitgang is. Dit om te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan.

Wij brengen parkeerbelijning zowel binnen als buiten aan. Indien nodig verwijderen wij de oude belijning. Dit doen wij uiterst zorgvuldig, zodat de ondergrond onbeschadigd blijft. De ondergrond wordt tevens grondig gereinigd, zodat de nieuwe belijning optimaal hecht.

Belijning voor looproutes en magazijnen

Een ongeluk is zo gebeurd in een magazijn. Vooral wanneer het magazijn ook gebruikt wordt door heftrucks en palletwagens. Met de juiste belijning weten voetgangers precies waar ze wel en niet mogen lopen. Andersom geldt natuurlijk dat heftrucks niet op de looproutes mogen rijden.

Wanneer de paden van voetgangers en heftrucks elkaar kruisen, kiezen wij meestal voor zebrapaden. Voetgangers hebben dan net als in het verkeer voorrang.

In veel magazijnen of bedrijfshallen, worden gevaarlijke machines gebruikt. Machines waarin medewerkers bekneld kunnen raken en ledematen kunnen verliezen. Met de juiste belijning voorkomt u dat medewerkers te dicht bij de machines komen.

Wij passen belijning in magazijnen ook toe voor het aanduiden van locatienummering en opstelvakken. Het aanbrengen van belijning wordt vaak gecombineerd met een vloerrenovatie.

Laaddock belijning

Belijning zorgt voor overzicht en efficiëntie op laaddocks. Vrachtwagenchauffeurs parkeren gemakkelijker en sneller op de juiste plaats, waardoor het laden en lossen soepel verloopt.

Door de laad- en losplaatsen duidelijk af te bakenen, worden schades aan gevels, pilaren en vangrails voorkomen. De belijning is echter niet alleen bedoeld voor de vrachtwagenchauffeurs. De afbakening maakt andere weggebruikers erop attent dat men op deze plek niet mag parkeren.

Wegmarkering en -belijning voor publieke wegen

Tijdelijke markering bij wegwerkzaamheden

Tijdelijke wegmarkering en -belijning wordt vooral toegepast bij wegwerkzaamheden. Deze markering is te herkennen aan de gele kleur. Met gele lijnen worden de tijdelijke rijbanen aangeduid. De gele markering wordt ook gebruikt voor tijdelijke pijlen, verdrijvingsvlakken en haaientanden. De gele wegmarkering is altijd leidend tegenover de standaard witte markeringen.

Speciale aanduidingen

Met wegmarkeringen wordt weggebruikers vertelt voor welke voertuigen de rijbaan bedoeld is. Bijvoorbeeld voor taxi’s, fietsers, voetgangers of bussen. Of om weggebruikers te duiden op een gevaarlijke situatie, zoals een schoolzone.

Veranderende wegsituatie

Het is van belang om weggebruikers tijdig te wijzen op aankomende veranderingen.

  • Belijning die wijst op een inhaalverbod (doorgetrokken streep).
  • Belijning die wijst op een maximum snelheid 100 km/u (groene streep).
  • Markeringen die aangeven dat er een rotonde of drempel nadert.
  • Markeringen die aangeven dat men de bebouwde kom binnenrijdt (Extra dikke horizontale belijning die hoorbaar én voelbaar is).

Opstellen lijnenplan

Voordat we belijning aanbrengen, maken we een lijnenplan. We tekenen exact uit welke belijning nodig is en op welke plekken. Door dit vooraf te doen, maken we inzichtelijk of de gewenste belijning ook voor het gewenste resultaat zorgt.

Belijning moet te allen tijde zorgen voor meer duidelijkheid en veiligheid. Het lijnenplan maakt inzichtelijk of dat in de praktijk wordt behaald.

In-house montageservice

Bij Aanrijdbeveiliging Nederland beschikken we over een eigen montageservice. Wij zijn in staat om de gewenste belijning en markering bijzonder snel aan te brengen.

Onze specialisten zijn praktisch en efficiënt. Ze werken snel en exact volgens de door u gestelde eisen en voorschriften. Monteren en aanbrengen doen wij door heel Nederland.

Oude belijning verwijderen

Belijningen en markeringen vervagen op den duur. Het is dan hoog tijd om nieuwe belijning te plaatsen. Ook een ander gebruik van de ruimte kan een reden zijn voor nieuwe belijning. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van van een parkeerterrein of bedrijfshal.

Wij verwijderen de oude belijning. Dat doen wij uiterst zorgvuldig, zodat de ondergrond onbeschadigd blijft. Tevens reinigen we de ondergrond, zodat de nieuwe belijning goed hecht.

Meer dan alleen belijningen en markeringen

Aanrijdbeveiliging Nederland zorgt voor een veilige (werk)omgeving voor mens en machine. Belijningen en markeringen worden meestal gecombineerd met vangrails, rampalen, kolombeschermers, hekwerken, en doorrijdbeveiliging.